Referenties

Steeds vaker werken Nederlandse gemeenten samen om zo tot efficiëncyvoordelen te komen. Kostenbe- sparing speelt daarin een rol, maar net zo belangrijk is een verbeterde en moderne dienstverlening rich- ting burgers. De BAR-organisatie is uniek in haar samenwerking. Als eerste drie gemeenten van Nederland werken Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk met één totale ambtelijke organisatie voor alle beleid- sterreinen. Dat vergt natuurlijk nogal wat van de ICT-omgeving. Daarom wilde het management een onaf- hankelijk advies en deed hiervoor een beroep op Commit-IT.

 


De professionaliteit van een grote organisatie en de flexibiliteit van een kleine.

Case study downloaden

De Groot is een import en export groothandel in groeten en fruit. Downtime is zeer schadelijk omdat de handel een momenten business is. Zij hebben de informatie uit de systemen nodig om de risico’s te minimaliseren. Continuïteit in de vorm van geavanceerde back-up en uitwijk oplossing is onontbeerlijk. Reden om bij Commit-IT aan te kloppen.

 

Partners

 

Veeam logo

 


Wij zijn overtuigd van de uitwijkoplossing van Commit-IT! - De Groot

Case study downloaden

Zorgbudgetten staan onder druk. Dan is het belangrijk dat zoveel mogelijk tijd, geld en aandacht wordt besteed aan de primaire zorgprocessen en aan optimale dienstverlening.

ICT is één van de pijlers om dit goed te ondersteunen. De nieuwe werkplek op basis van Citrix en de Single Sign On oplossing van Imprivata zorgt voor hogere efficiëntie en daarmee meer aandacht voor de patiënt.

 

Partners

 

Imprivata logo

 


Commit-IT is een echte partner; daar kunnen anderen een voorbeeld aan nemen! - Deventer Ziekenhuis

Case study downloaden

Dalfsen heeft een sterke focus op security en wil de zwakke punten in de organisatie oplossen. Een daarvan is de wachtwoord problematiek: ‘We zien de gele briefjes onder het toetsenbord of aan de monitor en zelfs lijstjes in de la van het buro".

De gebruiker kan nu inloggen d.m.v. Imprivata met 1 wachtwoord in combinatie met de toegangsdruppel. Ook kan de gebruiker zelf het wachtwoord wijzigen zodat automatisering minder druk is met dergelijke vragen.

 


Partners

 

Imprivata logo

 


Het hele traject is naar alle tevredenheid uitgevoerd

Case study downloaden

Gemeente Huizen wilde één geïntegreerd managed netwerk voor data en spraak. Belangrijke reden was om voorbereid te zijn op de ontwikkelingen in de toekomst. Maar zeer zeker ook een kostenreductie te realiseren op het beheer van het netwerk.


Commit-IT heeft dit gerealiseerd met behulp van HP switches.

 

Partners

 

HP logo

 


Commit-IT is pas tevreden als het echt 100% is! - Gemeente Huizen

Case study downloaden

In het nieuwe gemeentehuis van gemeente Lansingerland werd ‘Het Nieuwe Werken’ geïntroduceerd. Hiervoor heeft Commit-IT een geheel nieuw netwerk geïmplementeerd alsmede een draadloos netwerk.

 

 

Partners

Ruckus logoCisco select partner logo

 


Het was een intensief traject, maar het eindresultaat is zeer de moeite waard! - Gemeente Lansingerland

Case study downloaden

Door de toename van gemeentelijke applicaties wilden de gebruikers bij gemeente Lisse een oplossing voor de vele gebruikersnamen en wachtwoorden. De Single Sign On oplossing van Imprivata is hiervoor geïmplementeerd door Commit-IT. De authenticatie wordt verzorg door het gebruik van paslezers voor de reeds aanwezig toegangspassen.

 

 

Partners

 

Imprivata logo


Commit-IT onderscheidt zich door haar adviserende rol. - Gemeente Lisse

Case study downloaden

Gemeentelijke fusies, de toename van mobiel werken en de komst van smartphones en tablets zijn ont- wikkelingen met een directe en grote impact op de veiligheid van de ICT-infrastructuur. Er is een grote verscheidenheid aan security oplossingen in de markt. Hoe vindt een gemeente de juiste balans tussen veiligheid, gebruikersgemak en openheid? In Sluis is een goede oplossing gevonden, volgens senior adviseur ICT Marc Cauwels

 


De ervaringen met Commit-IT zijn goed en daarom vroegen wij hen mee te doen in de aanbesteding voor verhoging van de security.

Case study downloaden

Een gemeentelijke IT-infrastructuur zonder back-up is niet denkbaar. (Verplichte) gegevens uit de verschillende applicaties zoals de GBA/BRP en BAG mogen immers nooit onherstelbaar verloren gaan. Maar een goede uitwijkoplossing is minstens zo belangrijk. Want: hoe ga je werken als je tijdelijk niet in de eigen werkomgeving terecht kunt? In Steenbergen realiseerde Commit-IT een cloudoplossing voor de virtuele server.


Als een tierelier.

Case study downloaden

Eind 2009 kon een zorgvuldig voorbereide gemeentelijke ICT-samenwerking op het nippertje niet doorgaan. Een van de drie partijen, de gemeente Hillegom, bleef echter niet bij de pakken neerzitten. Na enige omzwervingen werd buurgemeente Lisse bereid gevonden de ICT van Hillegom over te nemen. De outsourcing werd van advies tot en met realisatie begeleid door Commit-IT.

 


Wij wilden het nieuwe werken: anytime, anywhere, any device. Dat kan nu.

Case study downloaden

De inrichting van Wi-Fi binnen de zorg (VVT) kent vele uitdagingen. De beveiliging en betrouwbaarheid staan hoog in het vaandel. Doordat er gewerkt wordt met vertrouwelijke patiëntgegevens kan, en mag er geen sprake zijn van inbreuk op het netwerk. Het verzorgingspersoneel moet de gegevens te allen tijde direct tot zijn beschikking hebben. En bewoners kunnen contact houden met het thuisfront via Skype of zorgportaal.

 

 

Partners

Ruckus logo

 


Een beveiligd en betrouwbaar draadloos netwerk is essentieel binnen een zorgomgeving.

Case study downloaden

Gemeente Cromstrijen en Binnenmaas hebben binnen de samenwerking ISHW het voortouw genomen om de werkplekken te vervangen door nieuwe hardware. Er is gekozen voor een 10ZiG Thin cliënt en een kwalitatief hoogwaardige Philips monitor. Om ISHW te ontzorgen, heeft Commit-IT de nieuwe apparatuur uitgepakt, ge-imaged, getest, geplaatst en oude hardware afgevoerd.

 


Partners

 

 


Maandag kon iedereen weer gewoon aan de slag, precies zoals de gemeente wenste

Case study downloaden

Mijnalbum.nl geeft bezoekers de mogelijkheid om online foto's te plaatsen en te delen met familie en vrienden. Uit onderzoek bleek dat de mate waarin het bedrijf zichzelf en zijn diensten beveiligde over de hele lijn te laag was. Na verscheidene partijen te hebben gesproken bleek SonicWALL de beste papieren te hebben. SonicWALL raadde Commit-IT aan als implementatie partner voor én de firewalls én de Aventail VPN oplossing.

 

Partners

 

 

SonicWALL logo

 


Binnen zes weken was alles online! - Mijn Album

Case study downloaden

Sovak is geen commerciële organisatie die in de bedrijfsprocessen direct financieel geraakt worden op het moment dat er een storing optreedt in de IT-systemen. Er speelt een veel zwaarwegendere factor mee: de zorg moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Met de Veeam back-up oplossing, in combinatie met VMware, is het mogelijk om de complete serveromgeving terug te zetten in nog geen uur na een calamiteit. Kwaliteit van zorg vraagt kwaliteit van back-up

 

Partners

 

 

Kemp logoVmware logo

 


De eerste recovery test duurde slechts 12 minuten! - SOVAK

Case study downloaden

Spirit is één van de grootste jeugdzorginstelling in de regio Amsterdam. Vanuit tientallen kantoren in de regio dienen hulpverleners gebruik te kunnen maken van het cliëntvolgsysteem. Commit-IT heeft een compleet netwerk geïmplementeerd op basis van verschillende type SonicWALL firewalls. Het e-mail- en Internet gebruik van medewerkers worden uitstekend beschermt door de toepassing van SonicWALL e-mail security oplossing en SSL VPN.

 

Partners

 

 

SonicWALL logo

 


Door de jaren is Commit-IT uitgegroeid tot een echte partner! - Spirit

Case study downloaden

Bij Van Veen advocaten kan het lekken van confidentiële informatie, enorme schade aanrichten. Preventie is dus erg belangrijk. Net om die reden hebben zij de beveiliging van de IT-infrastructuur laten bekijken door Commit-IT. Door de implementatie van SonicWALL oplossingen genieten de gebruikers van e-mail en internettoegang, zonder risico op virussen, spyware, adware, en zo meer. Voor de thuiswerkers wordt de veiligheid gegarandeerd door een SonicWALL SSL VPN oplossing.

 

Partners

 

SonicWALL logo

 


We hebben SonicWall om schadelijk verkeer buiten de deur te houden! - Van Veen Advocaten

Case study downloaden