Gemeenten Bussum, Naarden en Muiden schakelen Commit-IT in!

Communicatie - 09 april 2014 - Door Albert Erisman

De gemeenten Muiden, Naarden en Bussum gaan per 1 januari 2016 fuseren. Eén van de deelprojecten is het integreren van de ICT omgevingen. De eerste stap hierin is het opstellen van een functioneel ontwerp voor de ‘nieuwe’ gezamenlijke ICT omgeving. Het logische vervolg is een technisch ontwerp en een realisatieplan. Bussum heeft Commit-IT gevraagd om deel te nemen in de projectgroep voor het functioneel ontwerp. Zij is verantwoordelijk voor de projectleiding, supervisie en technisch adviseur.