Buurtwinkel werkt dankzij nieuwe computers van Commit-IT

Communicatie - 06 mei 2014 - Door Albert Erisman

De bewonersorganisatie Carnisse  (BOC) is in 1986 ontstaan uit een jarenlange samenwerking tussen diverse buurtgroepen.
Het bestuur van de BOC bestaat uit vrijwilligers. Gezamenlijk werken zij aan o.a. de volgende taken:

  • Het versterken van de sociale binding in de wijk. Binding tussen bewoners onderling, tussen overheid en bewoner, tussen professional en bewoner en tussen de in de wijk actieve organisaties;
  • Het informeren van de bewoners over (bestuurlijke)plannen van de gemeente en over actuele activiteiten in de wijk. Deze informatieverstrekking vindt plaats d.m.v de krant, die door de BOC elk kwartaal wordt uitgebracht en middels informatieverstrekking in de wijkwinkel;
  • Faciliteren van hun ruimte voor initiatieven die in het belang zijn voor de bewoners en de leefbaarheid in de wijk. Denk hierbij bv aan taalcursussen;
  • Ondersteuning van “Burger Blauw”. Een initiatief dat een enorme bijdrage levert aan de leefbaarheid en veiligheid van de wijk;
  • Het houden van zgn. buurtwinkelspreekuren.  Gedurende 3 dagen per week kunnen bewoners in de buurtwinkel terecht voor advies, hulp en informatie over onder meer : - huurverhoging, OZB en reinigingsrecht, kwijtscheldingen, gemeentelijke sociale uitkeringen, bijdrage studiekosten en – financiering etc.

 
De hulpverlening in de buurtwinkel vereist steeds vaker digitale ondersteuning. Helaas beschikt de BOC over een zeer beperkt aantal verouderde computers. Digitale ondersteuning is derhalve niet haalbaar. Dankzij de donatie kan de BOC de bestaande verouderde en vaak niet goed functionerende computers vervangen. En kunnen zij de bewoners beter begeleiden bij het oplossen van hun problemen.